Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę oprogramowania...
Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę oprogramowania
antywirusowego”
18.12.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty na "Odśnieżanie dróg gminnych na...
Zaproszenie do złożenia oferty na "Odśnieżanie dróg
gminnych na terenie Gminy Chorkówka w sezonie zimowym
2018/2019" -ponowne
05.11.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty na "Odśnieżanie dróg gminnych na...
Zaproszenie do złożenia oferty na "Odśnieżanie dróg gminnych
na terenie Gminy Chorkówka w sezonie zimowym 2018/2019"
24.10.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty na „Mobilny przewodowy system...
Zaproszenie do złożenia oferty na „Mobilny przewodowy system
głosowania i debat wraz z transmisją obrad sesji” -14.09.2018
14.09.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty na „Mobilny przewodowy system...
Zaproszenie do złożenia oferty na „Mobilny przewodowy system
głosowania i debat wraz z transmisją obrad sesji”
23.08.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty na "Odbiór, transport...
Zaproszenie do złożenia oferty na "Odbiór, transport i
unieszkodliwianie odpadów azbestowych (płyty eternitowe) z
terenu Gminy Chorkówka, złożonych na działkach prywatnych w
ilości nie...
16.08.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty na remont dróg dojazdowych...
Zaproszenie do złożenia oferty na remont dróg dojazdowych w
miejscowościach Leśniówka i Faliszówka
10.08.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty na "Usunięcie 15 drzew z tereny...
Zaproszenie do złożenia oferty na "Usunięcie 15 drzew z tereny
działek o nr. ewid. 341/2 i 342 w m. Żeglce (teren szkoły)
06.07.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty na „Remont instalacji centralnego...
Zaproszenie do złożenia oferty na „Remont instalacji
centralnego ogrzewania - wymiana kotłów w budynku Szkoły
Podstawowej w Faliszówce”
02.07.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty na "Remont sali widowiskowej w budyn...
Zaproszenie do złożenia oferty na "Remont sali widowiskowej w
budynku Domu Ludowego w Kopytowej"
06.06.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się