Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż przewróconego drzewa....
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż przewróconego
drzewa z działki gminnej nr 1190 położonej w miejscowości
Kobylany.
19.12.2017 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora...
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru na zadaniu pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku
hydroforni w miejscowości Kobylany".
06.11.2017 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora...
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami,przepompowniami ścieków dla miejscowości
Kobylany", etap II.
06.11.2017 więcej
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Chorkówka w sezonie...
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Chorkówka w
sezonie zimowym 2017/2018 część II
26.10.2017 więcej
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Chorkówka w sezonie...
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Chorkówka w
sezonie zimowym 2017/2018.
17.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe dot. "Konserwacji i pielęgnacji pomników przyrody..
Zapytanie ofertowe dot. "Konserwacji i pielęgnacji pomników
przyrody z terenu Gminy Chorkówka"
26.09.2017 więcej
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż...
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż
drewna złożonego na działkach nr ewid. 899/2 i 867/7
położonych w Chorkówce
04.08.2017 więcej
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż drewna:...
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż
drewna: złożonego na działce nr ewid. 892 położonej w
Faliszówce (działka szkolna)
31.07.2017 więcej
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony...
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza i publiczny przetarg ustny
ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej własność GMINY CHORKÓWKA położonej w
miejscowości Bóbrka
18.07.2017 więcej
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza i publiczny przetarg ustny...
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza i publiczny przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy Chorkówka
11.07.2017 więcej
12