Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Chorkówka...
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy
Chorkówka przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na
okres powyżej 3 lat.
20.10.2017 więcej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Chorkówka...
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy
Chorkówka przeznaczonych do sprzedaży
22.08.2017 więcej
WYKAZ nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Chorkówka...
WYKAZ nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy
Chorkówka przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze w drodze
bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat.
17.07.2017 więcej