Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 3 WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 września 2018 r.
UCHWAŁA NR 3 WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 września
2018 r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej
wiadomości informacji o składzie Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej...
18.09.2018 więcej
Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce z dnia 11.09.2018
w sprawie ustalenia terminów pełnionych dyżurów GKW.
12.09.2018 więcej
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce z dnia 11.09.2018
w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej
GKW w Chorkówce.
12.09.2018 więcej
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce z dnia 11.09.2018
w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego
GKW w Chorkówce
12.09.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10 września 2018
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego .
12.09.2018 więcej
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KROŚNIE I z dnia 22 sierpnia 2018 r.
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KROŚNIE I z dnia 22 sierpnia
2018 r.
23.08.2018 więcej
Obwieszczenie Marszałka Województwa z dnia 20 sierpnia 2018r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa z dnia 20 sierpnia 2018r. w
sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi
wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych
w...
21.08.2018 więcej
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego...
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców
zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym
województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów..
16.08.2018 więcej
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub org...
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub
organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów
tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików...
16.08.2018 więcej
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego...
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców
zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie
liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województ...
16.08.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się