Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach...
Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach
dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika
wyborczego - termin naboru przedłużony do dnia 6 kwietnia 2018
r.
16.03.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 28/18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów
na terenie województwa podkarpackiego
06.03.2018 więcej
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 lutego 2018 r.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 lutego 2018 r. w
sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania
urzędników wyborczych
23.02.2018 więcej
Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach...
Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach
dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika
wyborczego
23.02.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 20/18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 19 lutego 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 20/18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 19 lutego
2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
23.02.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 19/18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 19 lutego 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 19/18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 19 lutego
2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad
powiatów na terenie województwa podkarpackiego
23.02.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 18/18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 19 lutego 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 18/18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 19 lutego
2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad
gmin na terenie województwa podkarpackiego
23.02.2018 więcej