Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 24 paździer...
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 24
października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
26.10.2018 więcej
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 24..
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 24
października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze
województwa podkarpackiego
26.10.2018 więcej
Wyniki wybory do Rady Gminy
Wyniki wybory do Rady Gminy
22.10.2018 więcej
Wyniki wybory Wójta Gminy Chorkówka
Wyniki wybory Wójta Gminy Chorkówka
22.10.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z...
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 18
października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds.
Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 w gminie
21.10.2018 więcej
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 11 października.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 11
października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzania Głosowania nr 11 w gminie
Chorkówka
15.10.2018 więcej
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 8 października..
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 8
października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzania Głosowania nr 3 w gminie
Chorkówka
10.10.2018 więcej
Obwieszczenie GKW w Chorkówce o zarejestrowanych kandydatach na wójta
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce o
zarejestrowanych kandydatach na wójta
08.10.2018 więcej
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do RG
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy
Chorkówka
08.10.2018 więcej
Uchwała Nr 9/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce z dnia 2...
Uchwała Nr 9/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce z dnia
2 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów
zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady
Gminy Chorkówka...
03.10.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się