2016-08-10

Władze Gminy

Andrzej Koniecki - Wójt Gminy Chorkówka

e-mail: wojt@chorkowka.pl

 


Dariusz Bator - Zastępca Wójta Gminy Chorkówka

tel.  13 43 130 83

e-mail: vicewojt@chorkowka.pl

 


Wioletta Klimek - Sekretarz Gminy Chorkówka

tel. 13 43 869 44

e-mail: sekretarz@chorkowka.pl

 


Anna Lula - Skarbnik Gminy

tel. 13 43 869 47

e-mail: skarbnik@chorkowka.pl