Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Sesja XX z dnia 28 grudnia 1996r.
Od uchwały Nr XX/97/1996 - do uchwały Nr XX/108/1996
11.08.2017 więcej
Sesja XIX z dnia 14 grudnia 1996r.
Od uchwały Nr XIX/96/1996 - do uchwały Nr XIX/96/1996
11.08.2017 więcej
Sesja XVIII z dnia 24 września 1996r.
Od uchwały Nr XVIII/91/1996 - do uchwały Nr XVIII/95/1996
11.08.2017 więcej
Sesja XVII z dnia 23 sierpnia 1996r.
Od uchwały Nr XVII/84/1996 - do uchwały Nr XVII/90/1996
11.08.2017 więcej
Sesja XVI z dnia 20 czerwca 1996r.
Od uchwały Nr XVI/82/1996 - do uchwały Nr XVI/83/1996
11.08.2017 więcej
Sesja XV z dnia 10 kwietnia 1996r.
Od uchwały Nr XV/75/1996 - do uchwały Nr XV/81/1996
11.08.2017 więcej
Sesja XIV z dnia 5 marca 1996r.
Od uchwały Nr XIV/72/1996 - do uchwały Nr XIV/74/1996
11.08.2017 więcej
Sesja XIII z dnia 15 lutego 1996r.
Od uchwały Nr XIII/61/1996 - do uchwały Nr XIII/71/1996
11.08.2017 więcej
Sesja XI z dnia 26 czerwca 1995r.
Od uchwały Nr XI/55/1995 - do uchwały Nr XI/60/1995
11.08.2017 więcej
Sesja X z dnia 26 maja 1995r.
Od uchwały Nr X/46/1995 - do uchwały Nr X/54/1995
11.08.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się