Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie 26/2018 z dnia 15 marca 2018r.
w sprawie powołania komisji konkursowej na dyrektora SP w
Kobylanach
19.03.2018 więcej
Zarządzenie 25/2018 z dnia 15 marca 2018r.
w sprawie powołania komisji konkursowej na dyrektora SP w
Draganowej
19.03.2018 więcej
Zarządzenie 24/2018 z dnia 15 marca 2018r.
w sprawie powołania komisji konkursowej na dyrektora ZSiP w
Bóbrce
19.03.2018 więcej
Zarządzenie 23/2018 z dnia 8 marca 2018r.
w sprawie zmieniające konkurs na dyr. SP w Kobylanach
19.03.2018 więcej
Zarządzenie 22/2018 z dnia 8 marca 2018r.
w sprawie zmieniające konkurs na dyr. SP w Draganowej
19.03.2018 więcej
Zarządzenie 21/2018 z dnia 8 marca 2018r.
w sprawie zmieniające konkurs na dyr. ZSiP w Bóbrce
19.03.2018 więcej
Zarządzenie 20/2018 z dnia 8 marca 2018r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
19.03.2018 więcej
Zarządzenie 19/2018 z dnia 28 lutego 2018r.
w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do
użyczenia.
19.03.2018 więcej
Zarządzenie 18/2018 z dnia 28 lutego 2018r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
19.03.2018 więcej
Zarządzenie 17/2018 z dnia 28 lutego 2018r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko SP w Kobylanach
19.03.2018 więcej
123