2017-12-19

Zarządzenie 97/2017 z dnia 14 grudnia 2017r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy Chorkówka