Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 100/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.
w sprawie powołania komisji konkursowej
20.12.2017 więcej
Zarządzenie 99/2017 z dnia 18 grudnia 2017r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Chorkówka do SOSW w Krośnie w 2018 roku".
19.12.2017 więcej
Zarządzenie 98/2017 z dnia 18 grudnia 2017r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z
terenu Gminy Chorkówka do OREW w Krośnie w 2018 roku".
19.12.2017 więcej
Zarządzenie 97/2017 z dnia 14 grudnia 2017r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na
terenie gminy Chorkówka
19.12.2017 więcej
Zarządzenie 96/2017 z dnia 13 grudnia 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
19.12.2017 więcej
Zarządzenie 95/2017 z dnia 8 grudnia 2017r.
w sprawie przedstawienia autopoprawki projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej
19.12.2017 więcej
Zarządzenie 94/2017 z dnia 8 grudnia 2017r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2018
rok
19.12.2017 więcej
Zarządzenie 93/2017 z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
19.12.2017 więcej
Zarządzenie 92/2017 z dnia 29 listopada 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
19.12.2017 więcej
Zarządzenie 92/2017 z dnia 28 listopada 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania z zakresu pomocy społecznej dot. świadczenia usług
opiekuńczych
19.12.2017 więcej