Lista artykułów

Nazwa artykułu
Spis Zarządzeń Wójta Gminy Chorkówka podjętych w 2016 roku
Spis Zarządzeń Wójta Gminy Chorkówka podjętych w 2016 roku
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 79/2016 z dnia 22 września 2016r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu
„Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 115/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla samochodów
pożarniczych i specjalnego sprzętu silnikowego będącego na
wyposażeniu jednostek...
31.03.2017 więcej
Zarządzenie 114/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w sprawie zmian uchwale budżetowej na 2016r.
30.03.2017 więcej
Zarządzenie 113/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.
w sprawie zmian uchwale budżetowej na 2016r.
30.03.2017 więcej
Zarządzenie 112/2016 z dnia 19 grudnia 2016r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
30.03.2017 więcej
Zarządzenie 111/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.
w sprawie zmian uchwale budżetowej na 2016r.
30.03.2017 więcej
Zarządzenie 110/2016 z dnia 12 grudnia 2016r.
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów
i usług w Gminie Chorkówka i jej jednostkach budżetowych oraz
zakładzie budżetowym
30.03.2017 więcej
Zarządzenie 109/2016 z dnia 12 grudnia 2016r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy
Chorkówka do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Krośnie...
30.03.2017 więcej
Zarządzenie 108/2016 z dnia 12 grudnia 2016r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania on Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu
gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno...
30.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się