Lista artykułów

Nazwa artykułu
Spis Zarządzeń Wójta Gminy Chorkówka podjętych w 2016 roku
Spis Zarządzeń Wójta Gminy Chorkówka podjętych w 2016 roku
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 79/2016 z dnia 22 września 2016r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu
„Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 115/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla samochodów
pożarniczych i specjalnego sprzętu silnikowego będącego na
wyposażeniu jednostek...
31.03.2017 więcej
Zarządzenie 114/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w sprawie zmian uchwale budżetowej na 2016r.
30.03.2017 więcej
Zarządzenie 113/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.
w sprawie zmian uchwale budżetowej na 2016r.
30.03.2017 więcej
Zarządzenie 112/2016 z dnia 19 grudnia 2016r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
30.03.2017 więcej
Zarządzenie 111/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.
w sprawie zmian uchwale budżetowej na 2016r.
30.03.2017 więcej
Zarządzenie 110/2016 z dnia 12 grudnia 2016r.
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów
i usług w Gminie Chorkówka i jej jednostkach budżetowych oraz
zakładzie budżetowym
30.03.2017 więcej
Zarządzenie 109/2016 z dnia 12 grudnia 2016r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy
Chorkówka do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Krośnie...
30.03.2017 więcej
Zarządzenie 108/2016 z dnia 12 grudnia 2016r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania on Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu
gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno...
30.03.2017 więcej