Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 127/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony
danych osobowych.
10.05.2017 więcej
Zarządzenie 126/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 57/2015 Wójta
Gminy Chorkówka z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia
rejestru umów.
10.05.2017 więcej
Zarządzenie 125/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie zasad realizacji skierowań osób skazanych do
wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznie
użytecznej na terenie Chorkówka.
10.05.2017 więcej
Zarządzenie 124/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
10.05.2017 więcej
Zarządzenie 123/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chorkówce
10.05.2017 więcej
Zarządzenie 122/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
10.05.2017 więcej
Zarządzenie 121/2015 z dnia 21 grudnia 2015r.
w sprawie sprzedaży samochodu
10.05.2017 więcej
Zarządzenie 120/2015 z dnia 17 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
10.05.2017 więcej
Zarządzenie 119/2015 z dnia 10 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
10.05.2017 więcej
Zarządzenie 118/2015 z dnia 4 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
10.05.2017 więcej