Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 127/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony
danych osobowych.
10.05.2017 więcej
Zarządzenie 126/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 57/2015 Wójta
Gminy Chorkówka z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia
rejestru umów.
10.05.2017 więcej
Zarządzenie 125/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie zasad realizacji skierowań osób skazanych do
wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznie
użytecznej na terenie Chorkówka.
10.05.2017 więcej
Zarządzenie 124/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
10.05.2017 więcej
Zarządzenie 123/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chorkówce
10.05.2017 więcej
Zarządzenie 122/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
10.05.2017 więcej
Zarządzenie 121/2015 z dnia 21 grudnia 2015r.
w sprawie sprzedaży samochodu
10.05.2017 więcej
Zarządzenie 120/2015 z dnia 17 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
10.05.2017 więcej
Zarządzenie 119/2015 z dnia 10 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
10.05.2017 więcej
Zarządzenie 118/2015 z dnia 4 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
10.05.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się