Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 118/2014 z dnia 31 grudnia 2014r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w
Urzędzie Gminy w Chorkówce.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 117/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w
Chorkówce.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 116/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 115/2014 z dnia 19 grudnia 2014r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 114/2014 z dnia 19 grudnia 2014r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 113/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.
sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Chorkówka, oznaczonej nr
ewidencyjnym...
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 112/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorkówka,
oznaczonej...
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 111/2014 z dnia 16 grudnia 2014r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie przetargowym.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 110/2014 z dnia 15 grudnia 2014r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 109/2014 z dnia 10 grudnia 2014r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy na cele rolnicze w drodze bezprzetargowej na okres do
3 lat.
27.04.2017 więcej