Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 118/2014 z dnia 31 grudnia 2014r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w
Urzędzie Gminy w Chorkówce.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 117/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w
Chorkówce.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 116/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 115/2014 z dnia 19 grudnia 2014r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 114/2014 z dnia 19 grudnia 2014r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 113/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.
sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Chorkówka, oznaczonej nr
ewidencyjnym...
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 112/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorkówka,
oznaczonej...
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 111/2014 z dnia 16 grudnia 2014r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie przetargowym.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 110/2014 z dnia 15 grudnia 2014r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 109/2014 z dnia 10 grudnia 2014r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy na cele rolnicze w drodze bezprzetargowej na okres do
3 lat.
27.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się