Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 95/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chorkówce do prowadzenia postępowań w sprawach z
zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 94/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej gminy
do reprezentowania gminy
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 93/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
zmieniające zarządzenie Nr 42/09 Wójta Gminy Chorkówka z dnia
28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu
Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Chorkówce.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 92/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 91/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Chorkówka
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 90/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 89/2013 z dnia 23 grudnia 2013r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 88/2013 z dnia 23 grudnia 2013r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 87/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 86/2013 z dnia 10 grudnia 2013r.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.
27.04.2017 więcej