Lista artykułów

Nazwa artykułu
Spis Zarządzeń Wójta Gminy Chorkówka podjętych w 2012 roku
Spis Zarządzeń Wójta Gminy Chorkówka podjętych w 2012 roku
26.04.2017 więcej
Zarządzenie 95/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.
zmieniające zarządzenie Nr 42/09 Wójta Gminy Chorkówka z dnia
28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu
Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Chorkówce.
25.04.2017 więcej
Zarządzenie 94/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
25.04.2017 więcej
Zarządzenie 93/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
25.04.2017 więcej
Zarządzenie 92/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.
Zmieniające treść Zarządzenia Wójta Gminy Chorkówka Nr
99/08 z dnia 29 września 2008r. w sprawie ustalenia stawki
czynszu za 1m 2 powierzchni użytkowych w budynkach komunalnych
Gminy Chorkówka, oraz za 1 ha gruntów użytkowanych rolniczo.
25.04.2017 więcej
Zarządzenie 91/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie przedstawienia autopoprawki projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej.
25.04.2017 więcej
Zarządzenie 90/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2013
rok.
25.04.2017 więcej
Zarządzenie 89/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
25.04.2017 więcej
Zarządzenie 88/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
25.04.2017 więcej
Zarządzenie 87/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Chorkówka
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości KOPYTOWA,
oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 1627/1.
25.04.2017 więcej