Lista artykułów

Nazwa artykułu
Spis Zarządzeń Wójta Gminy Chorkówka podjętych w 2011 roku
Spis Zarządzeń Wójta Gminy Chorkówka podjętych w 2011 roku
24.04.2017 więcej
Zarządzenie 86/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Chorkówka.
24.04.2017 więcej
Zarządzenie 85/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
24.04.2017 więcej
Zarządzenie 84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
24.04.2017 więcej
Zarządzenie 83/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
24.04.2017 więcej
Zarządzenie 82/2011 z dnia 21 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
24.04.2017 więcej
Zarządzenie 81/2011 z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie przedstawienia autopoprawki projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej.
24.04.2017 więcej
Zarządzenie 80/2011 z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2012
rok.
24.04.2017 więcej
Zarządzenie 79/2011 z dnia 15 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
24.04.2017 więcej
Zarządzenie 78/2011 z dnia 12 grudnia 2011r.
w sprawie przedstawienia autopoprawki projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej.
24.04.2017 więcej