Lista artykułów

Nazwa artykułu
Spis Zarządzeń Wójta Gminy Chorkówka podjętych w 2011 roku
Spis Zarządzeń Wójta Gminy Chorkówka podjętych w 2011 roku
24.04.2017 więcej
Zarządzenie 86/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Chorkówka.
24.04.2017 więcej
Zarządzenie 85/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
24.04.2017 więcej
Zarządzenie 84/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
24.04.2017 więcej
Zarządzenie 83/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
24.04.2017 więcej
Zarządzenie 82/2011 z dnia 21 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
24.04.2017 więcej
Zarządzenie 81/2011 z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie przedstawienia autopoprawki projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej.
24.04.2017 więcej
Zarządzenie 80/2011 z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2012
rok.
24.04.2017 więcej
Zarządzenie 79/2011 z dnia 15 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
24.04.2017 więcej
Zarządzenie 78/2011 z dnia 12 grudnia 2011r.
w sprawie przedstawienia autopoprawki projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej.
24.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się