Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 106/2010 z dnia 31 grudnia 2010r.
w sprawy zmiany Zarządzenia 11/07 Wójta Gminy Chorkówka z dnia
08 lutego 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
.
17.05.2017 więcej
Zarządzenie 105/2010 z dnia 31 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
17.05.2017 więcej
Zarządzenie 104/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
17.05.2017 więcej
Zarządzenie 103/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
17.05.2017 więcej
Zarządzenie 102/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków na 2010
rok.
17.05.2017 więcej
Zarządzenie 101/2010 z dnia 20 grudnia 2010r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2011
rok.
17.05.2017 więcej
Zarządzenie 100/2010 z dnia 20 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
17.05.2017 więcej
Zarządzenie 99/2010 z dnia 10 grudnia 2010r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży.
17.05.2017 więcej
Zarządzenie 98/2010 z dnia 6 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
17.05.2017 więcej
Zarządzenie 97/2010 z dnia 3 grudnia 2010r.
w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Chorkówka.
17.05.2017 więcej