Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 124/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy
Chorkówka na 2010 rok.
19.05.2017 więcej
Zarządzenie 123/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
19.05.2017 więcej
Zarządzenie 122/2009 z dnia 28 grudnia 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
19.05.2017 więcej
Zarządzenie 121/2009 z dnia 24 grudnia 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
19.05.2017 więcej
Zarządzenie 120/2009 z dnia 18 grudnia 2009r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2010
rok.
19.05.2017 więcej
Zarządzenie 119/2009 z dnia 18 grudnia 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
19.05.2017 więcej
Zarządzenie 118/2009 z dnia 10 grudnia 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
19.05.2017 więcej
Zarządzenie 117/2009 z dnia 8 grudnia 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
19.05.2017 więcej
Zarządzenie 116/2009 z dnia 30 listopada 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
19.05.2017 więcej
Zarządzenie 115/2009 z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
19.05.2017 więcej