Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 8/2007 z dnia 30 stycznia 2007r.
w sprawnie powołanie Zastępcy Wójta
07.08.2017 więcej
Zarządzenie 136/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2008 rok.
07.08.2017 więcej
Zarządzenie 135/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
07.08.2017 więcej
Zarządzenie 134/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2008 rok.
07.08.2017 więcej
Zarządzenie 133/2008 z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
07.08.2017 więcej
Zarządzenie 132/2008 z dnia 17 grudnia 2008r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2008 rok.
07.08.2017 więcej
Zarządzenie 131/2008 z dnia 17 grudnia 2008r.
w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
07.08.2017 więcej
Zarządzenie 130/2008 z dnia 17 grudnia 2008r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów
spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych
pozostających w użytkowaniu.
07.08.2017 więcej
Zarządzenie 128/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2008 rok.
07.08.2017 więcej
Zarządzenie 127/2008 z dnia 15 grudnia 2008r.
w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
07.08.2017 więcej