Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 149/2007 z dnia 29 grudnia 2007r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2007 rok.
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 148/2007 z dnia 29 grudnia 2007r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chorkówka na 2007
rok
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 147/2007 z dnia 24 grudnia 2007r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2007 rok.
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 146/2007 z dnia 24 grudnia 2007r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chorkówka na 2007
rok
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 145/2007 z dnia 17 grudnia 2007r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów
spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych
pozostających w użytkowaniu.
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 144/2007 z dnia 17 grudnia 2007r.
w sprawie powołania stałej komisji odbioru robót na zadania
inwestycyjne
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 143/2007 z dnia 14 grudnia 2007r.
w sprawie ustalenie terminu wypłaty w m-cu grudniu
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 142/2007 z dnia 14 grudnia 2007r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2007 rok.
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 141/2007 z dnia 14 grudnia 2007r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chorkówka na 2007
rok
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 140/2007 z dnia 10 grudnia 2007r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2007 rok.
09.08.2017 więcej