Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 149/2007 z dnia 29 grudnia 2007r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2007 rok.
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 148/2007 z dnia 29 grudnia 2007r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chorkówka na 2007
rok
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 147/2007 z dnia 24 grudnia 2007r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2007 rok.
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 146/2007 z dnia 24 grudnia 2007r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chorkówka na 2007
rok
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 145/2007 z dnia 17 grudnia 2007r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów
spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych
pozostających w użytkowaniu.
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 144/2007 z dnia 17 grudnia 2007r.
w sprawie powołania stałej komisji odbioru robót na zadania
inwestycyjne
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 143/2007 z dnia 14 grudnia 2007r.
w sprawie ustalenie terminu wypłaty w m-cu grudniu
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 142/2007 z dnia 14 grudnia 2007r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2007 rok.
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 141/2007 z dnia 14 grudnia 2007r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chorkówka na 2007
rok
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 140/2007 z dnia 10 grudnia 2007r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2007 rok.
09.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się