Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 101/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2006 rok.
03.08.2017 więcej
Zarządzenie 100/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2006 rok.
03.08.2017 więcej
Zarządzenie 99/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chorkówka na 2006
rok
03.08.2017 więcej
Zarządzenie 98/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2006 rok.
03.08.2017 więcej
Zarządzenie 97/2006 z dnia 27 grudnia 2006r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2006 rok.
03.08.2017 więcej
Zarządzenie 96/2006 z dnia 27 grudnia 2006r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chorkówka na 2006
rok
03.08.2017 więcej
Zarządzenie 95/2006 z dnia 19 grudnia 2006r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2006 rok.
03.08.2017 więcej
Zarządzenie 94/2006 z dnia 19 grudnia 2006r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chorkówka na 2006
rok
03.08.2017 więcej
Zarządzenie 93/2006 z dnia 18 grudnia 2006r.
w sprawie terminu wypłaty wynagrodzeń pracowników w miesiącu
grudniu 2006 roku.
03.08.2017 więcej
Zarządzenie 92/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.
w sprawie powołania Komisji Archiwalnej przy Urzędzie Gminy w
Chorkówce.
03.08.2017 więcej