Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 135/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej
lokali mieszkalnych.
01.08.2017 więcej
Zarządzenie 134/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie dokonania zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2005 rok.
01.08.2017 więcej
Zarządzenie 133/2005 z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2005 rok
01.08.2017 więcej
Zarządzenie 132/2005 z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2005 rok.
01.08.2017 więcej
Zarządzenie 131/2005 z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chorkówka na 2005
rok
01.08.2017 więcej
Zarządzenie 130/2005 z dnia 22 grudnia 2005r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2005 rok.
01.08.2017 więcej
Zarządzenie 129/2005 z dnia 22 grudnia 2005r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chorkówka na 2005
rok
01.08.2017 więcej
Zarządzenie 128/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia naboru na wolne
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w...
01.08.2017 więcej
Zarządzenie 127/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
w sprawie terminu wypłaty wynagrodzeń pracowników w miesiącu
grudniu 2005 roku.
01.08.2017 więcej
Zarządzenie 126/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2005 rok
01.08.2017 więcej