Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 87/2004 z dnia 31 grudnia 2004r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2004 rok.
12.07.2017 więcej
Zarządzenie 86/2004 z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2004 rok
12.07.2017 więcej
Zarządzenie 85/2004 z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka za 2004 rok
12.07.2017 więcej
Zarządzenie 84/2004 z dnia 28 grudnia 2004r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chorkówka na 2004
rok
12.07.2017 więcej
Zarządzenie 83/2004 z dnia 13 grudnia 2004r.
w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2004 rok
12.07.2017 więcej
Zarządzenie 82/2004 z dnia 13 grudnia 2004r.
w sprawie terminu wypłaty wynagrodzeń pracowników w miesiącu
grudniu 2004 roku.
12.07.2017 więcej
Zarządzenie 81/2004 z dnia 13 grudnia 2004r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka za 2004 rok
12.07.2017 więcej
Zarządzenie 80/2004 z dnia 13 grudnia 2004r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chorkówka na 2004
rok
12.07.2017 więcej
Zarządzenie 79/2004 z dnia 9 grudnia 2004r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Bóbrce.
12.07.2017 więcej
Zarządzenie 78/2004 z dnia 8 grudnia 2004r.
w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2004 rok
12.07.2017 więcej