Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 87/2004 z dnia 31 grudnia 2004r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2004 rok.
12.07.2017 więcej
Zarządzenie 86/2004 z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2004 rok
12.07.2017 więcej
Zarządzenie 85/2004 z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka za 2004 rok
12.07.2017 więcej
Zarządzenie 84/2004 z dnia 28 grudnia 2004r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chorkówka na 2004
rok
12.07.2017 więcej
Zarządzenie 83/2004 z dnia 13 grudnia 2004r.
w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2004 rok
12.07.2017 więcej
Zarządzenie 82/2004 z dnia 13 grudnia 2004r.
w sprawie terminu wypłaty wynagrodzeń pracowników w miesiącu
grudniu 2004 roku.
12.07.2017 więcej
Zarządzenie 81/2004 z dnia 13 grudnia 2004r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka za 2004 rok
12.07.2017 więcej
Zarządzenie 80/2004 z dnia 13 grudnia 2004r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chorkówka na 2004
rok
12.07.2017 więcej
Zarządzenie 79/2004 z dnia 9 grudnia 2004r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Bóbrce.
12.07.2017 więcej
Zarządzenie 78/2004 z dnia 8 grudnia 2004r.
w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2004 rok
12.07.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się