Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 69/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2003 rok.
11.07.2017 więcej
Zarządzenie 68/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2003 rok
11.07.2017 więcej
Zarządzenie 67/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2003 rok.
11.07.2017 więcej
Zarządzenie 66/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chorkówka na 2003
rok
11.07.2017 więcej
Zarządzenie 65/2003 z dnia 17 grudnia 2003r.
w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2003 rok
11.07.2017 więcej
Zarządzenie 64/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.
w sprawie terminu wypłaty wynagrodzeń pracowników w miesiącu
grudniu 2003 roku.
11.07.2017 więcej
Zarządzenie 63/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy
Chorkówka na 2003 rok.
11.07.2017 więcej
Zarządzenie 62/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chorkówka na 2003
rok
11.07.2017 więcej
Zarządzenie 61/2003 z dnia 11 grudnia 2003r.
w sprawie oceny zgodnie z obowiązującymi przepisami ryzyka
zawodowego zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Chorkówce
pracowników
11.07.2017 więcej
Zarządzenie 60/2003 z dnia 11 grudnia 2003r.
w sprawie przedłożenia projektu budżetu Radzie Gminy na 2004
rok
11.07.2017 więcej