Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sesja LXVI z dnia 18 października 2018r.
Od uchwały Nr LXVI/478/2018 - do uchwały Nr LXVI/481/2018
29.11.2018 więcej
Sesja LXV z dnia 8 października 2018r.
Od uchwały Nr LXV/467/2018 - do uchwały Nr LXV/477/2018
29.11.2018 więcej
Sesja LXIV z dnia 10 września 2018r.
Od uchwały Nr LXIV/462/2018 - do uchwały Nr LXIV/466/2018
03.10.2018 więcej
Sesja LXIII z dnia 28 sierpnia 2018r.
Od uchwały Nr LXIII/456/2018 - do uchwały Nr LXIII/461/2018
03.10.2018 więcej
Sesja LXII z dnia 30 lipca 2018r.
Od uchwały Nr LXII/453/2018 - do uchwały Nr LXII/455/2018
03.10.2018 więcej
Sesja LXI z dnia 10 lipca 2018r.
Od uchwały Nr LXI/450/2018 - do uchwały Nr LXI/452/2018
12.07.2018 więcej
Sesja LX z dnia 25 czerwca 2018r.
Od uchwały Nr LX/446/2018 - do uchwały Nr LX/449/2018
02.07.2018 więcej
Sesja LIX z dnia 8 czerwca 2018r.
Od uchwały Nr LIX/436/2018 - do uchwały Nr LIX/445/2018
02.07.2018 więcej
Sesja LVIII z dnia 22 maja 2018r.
Od uchwały Nr LVIII/432/2018 - do uchwały Nr LVIII/435/2018
02.07.2018 więcej
Sesja LVII z dnia 23 kwietnia 2018r.
Od uchwały Nr LVII/426/2018 - do uchwały Nr LVII/431/2018
14.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się