Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sesja XLVII z dnia 23 kwietnia 2018r.
Od uchwały Nr XLVII/426/2018 - do uchwały Nr XLVII/431/2018
14.05.2018 więcej
Sesja XLVI z dnia 27 marca 2018r.
Od uchwały Nr XLVI/418/2018 - do uchwały Nr XLVI/425/2018
12.04.2018 więcej
Sesja XLV z dnia 19 marca 2018r.
Od uchwały Nr XLV/417/2018 - do uchwały Nr XLV/417/2018
12.04.2018 więcej
Sesja XLIV z dnia 27 lutego 2018r.
Od uchwały Nr XLIV/408/2018 - do uchwały Nr XLIV/416/2018
12.04.2018 więcej
Sesja XLIII z dnia 29 stycznia 2018r.
Od uchwały Nr XLIII/405/2018 - do uchwały Nr XLIII/407/2018
20.02.2018 więcej
Sesja XLII z dnia 28 grudnia 2017r.
Od uchwały Nr XLII/400/2017 - do uchwały Nr XLII/404/2017
05.01.2018 więcej
Sesja XLI z dnia 21 grudnia 2017r.
Od uchwały Nr XLI/398/2017 - do uchwały Nr XLI/399/2017
27.12.2017 więcej
Sesja XL z dnia 18 grudnia 2017r.
Od uchwały Nr XL/385/2017 - do uchwały Nr XL/397/2017
27.12.2017 więcej
Sesja XLIX z dnia 28 listopada 2017r.
Od uchwały Nr XLIX/368/2017 - do uchwały Nr XLIX/384/2017
18.12.2017 więcej
Sesja XLVIII z dnia 24 października 2017r.
Od uchwały Nr XLVIII/350/2017 - do uchwały Nr XLVIII/367/2017
20.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się