Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Sesja XXVIII z dnia 24 maja 1994r.
Od uchwały Nr XXVIII/208/1994 - do uchwały Nr XXVIII/212/1994
11.08.2017 więcej
Sesja XXVII z dnia 15 maja 1994r.
Od uchwały Nr XXVII/204/1994 - do uchwały Nr XXVII/207/1994
11.08.2017 więcej
Sesja XXVI z dnia 23 lutego 1994r.
Od uchwały Nr XXVI/201/1994 - do uchwały Nr XXVI/203/1994
11.08.2017 więcej
Sesja XXV z dnia 28 grudnia 1993r.
Od uchwały Nr XXV/188/1993 - do uchwały Nr XXV/200/1993
10.08.2017 więcej
Sesja XXIV z dnia 11 listopada 1993r.
Od uchwały Nr XXIV/187/1993 - do uchwały Nr XXIV/187/1993
10.08.2017 więcej
Sesja XXIII z dnia 12 października 1993r.
Od uchwały Nr XXIII/185/1993 - do uchwały Nr XXIII/186/1993
10.08.2017 więcej
Sesja XXII z dnia 30 lipca 1993r.
Od uchwały Nr XXII/180/1993 - do uchwały Nr XXII/184/1993
10.08.2017 więcej
Sesja XXI z dnia 21 czerwca 1993 r.
Od uchwały Nr XXI/175/1993 - do uchwały Nr XXI/179/1993
10.08.2017 więcej
Sesja XX z dnia 30 marca 1993r.
Od uchwały Nr XX/156/1993 - do uchwały Nr XX/174/1993
10.08.2017 więcej
Sesja XIX z dnia 30 grudnia 1992r.
Od uchwały Nr XIX/139/1992 - do uchwały Nr XIX/155/1992
10.08.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się