Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Chorkówka z dnia 01.02.2018
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa, przebudowa drogi
powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce -Zręcin, polegająca na
budowie mostu w ciągu...
02.02.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Chorkówka z dnia 27.07.2017
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa, przebudowa ze zmianą sposobu
użytkowania budynku gospodarczego na budynek...
28.07.2017 więcej
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych...
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Uruchomienie konfekcji
olejów i płynów samochodowych"
25.05.2017 więcej
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych...
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie
inteligentnych rozwiązań w zakresie druku w firmie ILINX"
04.04.2017 więcej