Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zwolnienie w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
Zwolnienie w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Chorkówka w
ramach pomocy de minimis.
06.11.2017 więcej
Informacje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Informacje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego składane przez osoby fizyczne.
06.11.2017 więcej
Deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i
podatku leśnego dla osób prawnych i jednostek organizacyjne, w
tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.
06.11.2017 więcej
Stawki podatkowe w gminie Chorkówka na 2017 rok
Stawki podatkowe w gminie Chorkówka na 2017 rok
26.09.2017 więcej