2017-06-29

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno

Załączniki

  Obwieszczenie Prezy...ta Krosna.pdf 867,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Strategia MOF Krosno.pdf 4,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Prognoza MOF Krosno.pdf 2,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do Prognozy.pdf 139,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do Prognozy.pdf 4,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała - Strategia MOF.pdf 259,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Raport z Konsultacj...OF Krosno.pdf 3,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Podsumowanie strate...OF Krosno.pdf 5,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie.pdf 459,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie MOF.pdf 446,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie Prezy...5.01.2018.pdf 857,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Raport z Konsultacj...zeń 2018.pdf 2,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie.pdf 172,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Prognoza MOF Krosno.pdf 2,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Strategia MOF Krosn...05.2018 r.pdf 4,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do Prognozy.pdf 139,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do Prognozy.pdf 4,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  FORMULARZ KONSULTACJI.doc 51,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie z 28.05.2018.pdf 861,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie.docx 13,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Prognoza MOF Krosno.pdf 2,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do Prognozy.pdf 139,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do Prognozy.pdf 4,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Strategia MOF 30.07.2018.pdf 4,85 MB (pdf) szczegóły pobierz
  FORMULARZ KONSULTACJI.doc 56 KB (doc) szczegóły pobierz
  Raport z konsultacj...OF Krosno.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała.pdf 212,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Strategia MOF Krosn...08.2018 r.pdf 4,97 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się