Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości...
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości
Szczepańcowa Dz. nr 941
02.02.2018 więcej
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż...
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kopytowa
Dz. nr 399/1
15.01.2018 więcej
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż...
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kopytowa Dz.
nr 402
22.12.2017 więcej
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż...
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Draganowa
Dz. nr 1991
22.12.2017 więcej