Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie konkursu i zaproszenie do wskazania kandydatów do pracy w komisji
Ogłoszenie konkursu i zaproszenie do wskazania kandydatów do
pracy w komisji przy postępowaniu pn. „Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie w 2019 r".
20.11.2018 więcej
Ogłoszenie konkursu i zaproszenie do wskazania kandydatów do pracy w komisji
Ogłoszenie konkursu i zaproszenie do wskazania kandydatów do
pracy w komisji przy postępowaniu pn. „Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie
20.11.2018 więcej
WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu...
WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu
rozwoju sportu pod nazwą Rozgrywki piłki halowej prowadzone
przez Stowarzyszenie Krośnieńskiej Amatorskiej Ligi Halowej w
sezonie 2018.
09.11.2018 więcej
Decyzja dot. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków
Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Chorkówka
26.06.2018 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie ustawy o sporcie
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie ustawy o sporcie przez
Uczniowski Klub Sportowy "GIMNAZJON" Kopytowa
18.06.2018 więcej
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Zręc...
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w
Zręcinie
10.04.2018 więcej
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylanach
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w
Kobylanach
03.04.2018 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu projektów na realizację w 2018r
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu projektów na realizację
w 2018r. zadań publicznych dotyczących kultury fizycznej i
sportu masowego
08.03.2018 więcej
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylanach
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w
Kobylanach
28.02.2018 więcej
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Draganowej
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w
Draganowej
28.02.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się