Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przeprowadzeniu Konsultacji Społecznych Projektu...
Ogłoszenie o przeprowadzeniu Konsultacji Społecznych Projektu
Zaktualizownego Dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno” wraz z Prognozą Oddziaływania Na
Środowisko
05.01.2018 więcej
Zaproszenie do konsultacji społecznych Wieloletniego programu...
Zaproszenie do konsultacji społecznych Wieloletniego programu
współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r...
02.10.2017 więcej
Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
14.09.2016 więcej