Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie do wskazania kandydatów do pracy w komisji przy...
Zaproszenie do wskazania kandydatów do pracy w komisji przy
postępowaniu dot. świadczenia usług opiekuńczych
01.12.2017 więcej
Konkurs ofert na realizację zadania dot świadczenia usług opiekuńczych
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z
zakresu pomocy społecznej dot. świadczenia usług opiekuńczych
28.11.2017 więcej
Zaproszenie do wskazania kandydatów do pracy w komisji przy...
Zaproszenie do wskazania kandydatów do pracy w komisji przy
postępowaniu pt. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu
gminy Chorkówka do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Krośnie w 2018
22.11.2017 więcej
Zaproszenie do wskazania kandydatów do pracy w komisji przy...
Zaproszenie do wskazania kandydatów do pracy w komisji przy
postępowaniu pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu
gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno...
22.11.2017 więcej
Konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci...
Konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Krośnie w 2018 roku"
20.11.2017 więcej
Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci...
Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie w 2018
roku"
20.11.2017 więcej
Ogłoszenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła...
Ogłoszenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Kopytowej
10.04.2017 więcej
Ogłoszenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniówce
Ogłoszenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w
Leśniówce
10.04.2017 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie na wolne stanowisko w UG Chorkówka
Ogłoszenie o otwartym konkursie na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Chorkówka w Wydziale Finansowym
13.02.2017 więcej
WÓJT GMINY Chorkówka ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację..
WÓJT GMINY Chorkówka ogłasza otwarty konkurs projektów na
realizację w 2017 r. zadań publicznych dotyczący kultury
fizycznej i sportu masowego
07.02.2017 więcej