Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu projektów na realizację w 2018r
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu projektów na realizację
w 2018r. zadań publicznych dotyczących kultury fizycznej i
sportu masowego
08.03.2018 więcej
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylanach
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w
Kobylanach
28.02.2018 więcej
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Draganowej
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w
Draganowej
28.02.2018 więcej
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół i Placówek
w Bóbrce
28.02.2018 więcej
Zaproszenie do wskazania kandydatów do pracy w komisji przy...
Zaproszenie do wskazania kandydatów do pracy w komisji przy
postępowaniu dot. świadczenia usług opiekuńczych
01.12.2017 więcej
Konkurs ofert na realizację zadania dot świadczenia usług opiekuńczych
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z
zakresu pomocy społecznej dot. świadczenia usług opiekuńczych
28.11.2017 więcej
Zaproszenie do wskazania kandydatów do pracy w komisji przy...
Zaproszenie do wskazania kandydatów do pracy w komisji przy
postępowaniu pt. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu
gminy Chorkówka do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Krośnie w 2018
22.11.2017 więcej
Zaproszenie do wskazania kandydatów do pracy w komisji przy...
Zaproszenie do wskazania kandydatów do pracy w komisji przy
postępowaniu pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu
gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno...
22.11.2017 więcej
Konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci...
Konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Krośnie w 2018 roku"
20.11.2017 więcej
Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci...
Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie w 2018
roku"
20.11.2017 więcej
12