2017-12-21

Komisje VII Kadencji Rady Gminy Chorkówka

Komisja Budżetowo-Gospodarczej
1. Andrzej Wierdak – Przewodniczący

2. Mieczysław Czelny                           

3. Mieczysław Markiewicz                   

4. Jacek Buczyński                                

5. Tadeusz Malik                                   

6. Krzysztof Markiewicz                       

7. Bogumił Świątek                               

8. Stanisław Cebula                               

9. Adam  Łukaszewski                          

 

Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych

1. Tadeusz Malik – Przewodniczący     

2. Tomasz Munia                                   

3. Alina Celej                                         

4. Edward Szwedo                                

5.Wojciech Żurkiewicz                          

6. Bogumił Świątek                               

7. Zofia Munia                                       

Komisja Rolnictwa

1. Alina Celej – Przewodnicząca          

2. Zofia Munia                                       

3. Stanisław Cebula                               

4. Jacek Buczyński                                

5. Wojciech Żurkiewicz                         

 

Komisja Statutowa

1. Mieczysław Markiewicz – Przewodniczący        

2. Tomasz Munia                                   

3. Mieczysław Czelny                           

4. Krzysztof Markiewicz                       

5. Adam Łukaszewski                           

 

Komisja Rewizyjna

1.Bogumił Świątek – Przewodniczący

2. Andrzej Wierdak

3. Edward Szwedo