Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna w sprawie zmiany terminu
do uzupełnienia dokumentacji dla zadania: „Budowa zachodniej
obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema ....
17.01.2019 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna w sprawie uzupełnienia
dokumentacji budowy zachodniej obwodnicy miasta Krosna
21.11.2018 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna w sprawie wydania decyzji...
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:
„Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami
Bema...
02.11.2018 więcej
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie oceny oddziaływania na...
Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3
oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie
Chmielnickim...
30.07.2018 więcej
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. decyzji o umorzeniu.
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. decyzji o
umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsięwzięci...
17.07.2018 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- Leśniówka
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablowej linii
elektroenergetycznej SN 15 kV w rurze osłonowej SRS 0 160 pod...
22.03.2018 więcej
Zawiadomienie w sprawie Zmiany Miejscowego Planu...
Zawiadomienie w sprawie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego „ŚWIERZOWA POLSKA XXII"
22.03.2018 więcej
Obwieszczenie Miejscowy Plan Zagosp. Przestrz.Świerzowa Polska XXII
Obwieszczenie Miejscowy Plan Zagosp. Przestrz.Świerzowa Polska
XXII
15.03.2018 więcej
Decyzja Starosty Krośnieńskiego w sprawie potwierdzenia własności...
Decyzja Starosty Krośnieńskiego w sprawie potwierdzenia
własności nieruchomości
24.08.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji...
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego
13.04.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się