Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja kwartalna z wykonania budżetu za III kw.2017
Informacja kwartalna z wykonania budżetu za III kw.2017
09.11.2017 więcej
Opinia RIO w sprawie informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017
Opinia RIO w sprawie informacji Wójta Gminy o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2017
12.10.2017 więcej
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 r.
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 r.
01.08.2017 więcej
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017
16.05.2017 więcej
Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2016r.
Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2016r.
13.04.2017 więcej