2019-12-03

Imienne wykazy głosowań RG Chorkówka VIII kadencji lata 2018-2023

Imienne wykazy głosowań Rady Gminy Chorkówka VIII kadencji lata 2018-2023

Załączniki

  I sesja 19 listopada 2018.pdf 134,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  II sesja 26 listopada 2018.pdf 444,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  III sesja 28 grudnia 2018.pdf 431,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV sesja 29 stycznia 2019.pdf 254,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V sesja 7 lutego 2019.pdf 202,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI sesja 19 lutego 2019.pdf 287,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII sesja 15 marca 2019.pdf 255,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VIII sesja 15 kwietnia 2019.pdf 267,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IX sesja 29 maja 2019.pdf 286,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  X sesja 19 czerwca 2019.pdf 287,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI sesja 12 sierpnia 2019.pdf 295,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XII sesja 17 września 2019.pdf 281,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIII sesja 9 paźdz...nika 2019.pdf 244,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIV sesja 29 paźdz...nika 2019.pdf 331,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XV nadzwyczajnej se...pada 2019.pdf 470,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XV nadzwyczajnej se...dnia 2019.pdf 262,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVII sesja 30 grudnia 2019.pdf 429,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVIII sesja 4 lutego 2020.pdf 422,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX sesja 3 marca 2020.pdf 464,49 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się