2016-08-19

Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce

Gabriela Nizianty  -  Dyrektor CUO
email: cuo@chorkowka.pl
38-458 Chorkówka 143
tel. 13 43 869 70
fax 13 43 869 72