Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr IX/8/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Chorkówka
12.01.2018 więcej
Uchwała nr IX/9/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy
Chorkówka na 2018r.
12.01.2018 więcej
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.
02.01.2018 więcej
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
18.04.2017 więcej
Uchwała nr IX/23/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy
Chorkówka na 2017r.
18.01.2017 więcej
Uchwała nr IX/22/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Chorkówka
18.01.2017 więcej