Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 21/2017 z dnia 28 marca 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
13.04.2017 więcej
Zarządzenie 20/2017 z dnia 24 marca 2017r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych...
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 19/2017 z dnia 24 marca 2017r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018...
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 18/2017 z dnia 17 marca 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 17/2017 z dnia 10 marca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej Kobylany
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 16/2017 z dnia 7 marca 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017r.
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 15/2017 z dnia 3 marca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej polegającej na poprawie przechodu i przejazdu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorkówka, dz. nr
ewid. 469 w Chorkówce
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 14/2017 z dnia 28 lutego 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 13/2017 z dnia 21 lutego 2017r.
w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z
budżetu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego
"Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka"
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 12/2017 z dnia 20 lutego 2017r.
w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma "Głos
Chorkówki" - Pismo Samorządu Terytorialnego
04.04.2017 więcej