Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 21/2017 z dnia 28 marca 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
13.04.2017 więcej
Zarządzenie 20/2017 z dnia 24 marca 2017r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych...
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 19/2017 z dnia 24 marca 2017r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018...
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 18/2017 z dnia 17 marca 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 17/2017 z dnia 10 marca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej Kobylany
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 16/2017 z dnia 7 marca 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017r.
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 15/2017 z dnia 3 marca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej polegającej na poprawie przechodu i przejazdu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorkówka, dz. nr
ewid. 469 w Chorkówce
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 14/2017 z dnia 28 lutego 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 13/2017 z dnia 21 lutego 2017r.
w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z
budżetu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego
"Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka"
04.04.2017 więcej
Zarządzenie 12/2017 z dnia 20 lutego 2017r.
w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma "Głos
Chorkówki" - Pismo Samorządu Terytorialnego
04.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się