Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 31/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora SP w Kopytowej
08.05.2017 więcej
Zarządzenie 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora SP w Leśniówce
08.05.2017 więcej
Zarządzenie 29/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.
w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności
gruntowej - Machnówka dz. 317/3
08.05.2017 więcej
Zarządzenie 28/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
08.05.2017 więcej
Zarządzenie 27/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy na cele rolnicze w drodze bezprzetargowej na okres
powyżej 3 lat
13.04.2017 więcej
Zarządzenie 26/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kopytowej
13.04.2017 więcej
Zarządzenie 25/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SP w
Leśniówce
13.04.2017 więcej
Zarządzenie 24/2017 z dnia 28 marca 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym
13.04.2017 więcej
Zarządzenie 23/2017 z dnia 28 marca 2017r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w
trybie bezprzetargowym (Machnówka)
13.04.2017 więcej
Zarządzenie 22/2017 z dnia 28 marca 2017r.
w sprawie przedłożenia rocznego wykonania budżetu za 2016 r.
13.04.2017 więcej