Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 31/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora SP w Kopytowej
08.05.2017 więcej
Zarządzenie 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora SP w Leśniówce
08.05.2017 więcej
Zarządzenie 29/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.
w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności
gruntowej - Machnówka dz. 317/3
08.05.2017 więcej
Zarządzenie 28/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
08.05.2017 więcej
Zarządzenie 27/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy na cele rolnicze w drodze bezprzetargowej na okres
powyżej 3 lat
13.04.2017 więcej
Zarządzenie 26/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kopytowej
13.04.2017 więcej
Zarządzenie 25/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SP w
Leśniówce
13.04.2017 więcej
Zarządzenie 24/2017 z dnia 28 marca 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym
13.04.2017 więcej
Zarządzenie 23/2017 z dnia 28 marca 2017r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w
trybie bezprzetargowym (Machnówka)
13.04.2017 więcej
Zarządzenie 22/2017 z dnia 28 marca 2017r.
w sprawie przedłożenia rocznego wykonania budżetu za 2016 r.
13.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się