Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 41/2017 z dnia 19 maja 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia
postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w gminnym zakładzie budżetowym Wodociągi Gminne
Gminy Chorkówka
22.06.2017 więcej
Zarządzenie 40/2017 z dnia 19 maja 2017r.
w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i
alarmowania na terenie gminy Chorkówka
22.06.2017 więcej
Zarządzenie 39/2017 z dnia 17 maja 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorkówka,
oznaczonej nr...
22.06.2017 więcej
Zarządzenie 38/2017 z dnia 12 maja 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
22.06.2017 więcej
Zarządzenie 37/2017 z dnia 12 maja 2017r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kopytowej
23.05.2017 więcej
Zarządzenie 36/2017 z dnia 12 maja 2017r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Leśniówce
23.05.2017 więcej
Zarządzenie 35/2017 z dnia 8 maja 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie przetargowym
23.05.2017 więcej
Zarządzenie 34/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu
współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku...
23.05.2017 więcej
Zarządzenie 33/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
23.05.2017 więcej
Zarządzenie 32/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w
Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Bóbrce
08.05.2017 więcej