Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 51/2017 z dnia 27 czerwca 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
07.07.2017 więcej
Zarządzenie 50/2017 z dnia 21 czerwca 2017r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów
oświatowych
07.07.2017 więcej
Zarządzenie 49/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu LPR
Gminy Chorkówka na lata 2017-2023
07.07.2017 więcej
Zarządzenie 48/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
07.07.2017 więcej
Zarządzenie 47/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat
22.06.2017 więcej
Zarządzenie 46/2017 z dnia 7 czerwca 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
22.06.2017 więcej
Zarządzenie 45/2017 z dnia 5 czerwca 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie przetargowym
22.06.2017 więcej
Zarządzenie 44/2017 z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
22.06.2017 więcej
Zarządzenie 43/2017 z dnia 5 czerwca 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie przetargowym
22.06.2017 więcej
Zarządzenie 42/2017 z dnia 29 maja 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym
22.06.2017 więcej