Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 61/2017 z dnia 18 sierpnia 2017r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Chorkówce
25.08.2017 więcej
Zarządzenie 60/2017 z dnia 14 sierpnia 2017r.
W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Chorkówka, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania...
25.08.2017 więcej
Zarządzenie 59/2017 z dnia 2 sierpnia 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 58/2017 z dnia 24 lipca 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
31.07.2017 więcej
Zarządzenie 57/2017 z dnia 20 lipca 2017r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek org.
Gminy Chorkówka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
31.07.2017 więcej
Zarządzenie 56/2017 z dnia 17 lipca 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy na cele rolnicze w drodze bezprzetargowej na okres
powyżej 3 lat oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych...
31.07.2017 więcej
Zarządzenie 55/2017 z dnia 14 lipca 2017r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
31.07.2017 więcej
Zarządzenie 54/2017 z dnia 10 lipca 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy na cele rolnicze w drodze bezprzetargowej na okres
powyżej 3 lat oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych...
31.07.2017 więcej
Zarządzenie 53/2017 z dnia 7 lipca 2017r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok
31.07.2017 więcej
Zarządzenie 52/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
31.07.2017 więcej