Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 71/2017 z dnia 25 września 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 70/2017 z dnia 7 września 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
26.09.2017 więcej
Zarządzenie 69/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.
zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad
rozliczeń podatku od towarów i usługw Gminie Chorkówka i jej
jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym
26.09.2017 więcej
Zarządzenie 68/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
26.09.2017 więcej
Zarządzenie 67/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w
Leśniówce
26.09.2017 więcej
Zarządzenie 66/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Kopytowej
26.09.2017 więcej
Zarządzenie 65/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej
26.09.2017 więcej
Zarządzenie 64/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
26.09.2017 więcej
Zarządzenie 63/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Chorkówka służebnością przesyłu
25.08.2017 więcej
Zarządzenie 62/2017 z dnia 21 sierpnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie przetargowym
25.08.2017 więcej