Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 71/2017 z dnia 25 września 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 70/2017 z dnia 7 września 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
26.09.2017 więcej
Zarządzenie 69/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.
zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad
rozliczeń podatku od towarów i usługw Gminie Chorkówka i jej
jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym
26.09.2017 więcej
Zarządzenie 68/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
26.09.2017 więcej
Zarządzenie 67/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w
Leśniówce
26.09.2017 więcej
Zarządzenie 66/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Kopytowej
26.09.2017 więcej
Zarządzenie 65/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej
26.09.2017 więcej
Zarządzenie 64/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
26.09.2017 więcej
Zarządzenie 63/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Chorkówka służebnością przesyłu
25.08.2017 więcej
Zarządzenie 62/2017 z dnia 21 sierpnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie przetargowym
25.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się