Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 81/2017 z dnia 24 października 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie przetargowym.
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 80/2017 z dnia 16 października 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 79/2017 z dnia 16 października 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017r.
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 78/2017 z dnia 10 października 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 77/2017 z dnia 3 października 2017r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok
budżetowy
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 76/2017 z dnia 2 października 2017r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Wieloletniego
programu współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia...
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 75/2017 z dnia 29 września 2017r.
w sprawie ustalenia ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodziców z miejsca
zamieszkania do szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub
ośrodka...
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 74/2017 z dnia 25 września 2017r.
w sprawie ustalenia ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów przejazdu
dziecka niepełnosprawnego oraz jego rodziców z miejsca
zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole...
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 73/2017 z dnia 25 września 2017r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 72/2017 z dnia 25 września 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej - nabór na stanowisko
WIŚ
30.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się