Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 81/2017 z dnia 24 października 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie przetargowym.
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 80/2017 z dnia 16 października 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 79/2017 z dnia 16 października 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017r.
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 78/2017 z dnia 10 października 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 77/2017 z dnia 3 października 2017r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok
budżetowy
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 76/2017 z dnia 2 października 2017r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Wieloletniego
programu współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia...
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 75/2017 z dnia 29 września 2017r.
w sprawie ustalenia ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodziców z miejsca
zamieszkania do szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub
ośrodka...
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 74/2017 z dnia 25 września 2017r.
w sprawie ustalenia ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów przejazdu
dziecka niepełnosprawnego oraz jego rodziców z miejsca
zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole...
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 73/2017 z dnia 25 września 2017r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok
30.10.2017 więcej
Zarządzenie 72/2017 z dnia 25 września 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej - nabór na stanowisko
WIŚ
30.10.2017 więcej