Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 91/2017 z dnia 27 listopada 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy na cele rolnicze oraz do wynajmu w drodze
bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat.
07.12.2017 więcej
Zarządzenie 90/2017 z dnia 27 listopada 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
30.11.2017 więcej
Zarządzenie 89/2017 z dnia 20 listopada 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy
Chorkówka do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Krośnie w 2018 roku"
20.11.2017 więcej
Zarządzenie 88/2017 z dnia 20 listopada 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy
Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno -...
20.11.2017 więcej
Zarządzenie 87/2017 z dnia 14 listopada 2017r.
w sprawie przestawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej
20.11.2017 więcej
Zarządzenie 86/2017 z dnia 14 listopada 2017r.
w sprawie projekt uchwały budżetowej Gminy Chorkówka na 2018
r.
20.11.2017 więcej
Zarządzenie 85/2017 z dnia 10 listopada 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
20.11.2017 więcej
Zarządzenie 84/2017 z dnia 7 listopada 2017r.
w sprawie wykazu ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w trybie przetargowym - Draganowa, Kopytowa
20.11.2017 więcej
Zarządzenie 83/2017 z dnia 31 października 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
20.11.2017 więcej
Zarządzenie 82/2017 z dnia 30 października 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym
30.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się