Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 91/2017 z dnia 27 listopada 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy na cele rolnicze oraz do wynajmu w drodze
bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat.
07.12.2017 więcej
Zarządzenie 90/2017 z dnia 27 listopada 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
30.11.2017 więcej
Zarządzenie 89/2017 z dnia 20 listopada 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy
Chorkówka do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Krośnie w 2018 roku"
20.11.2017 więcej
Zarządzenie 88/2017 z dnia 20 listopada 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy
Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno -...
20.11.2017 więcej
Zarządzenie 87/2017 z dnia 14 listopada 2017r.
w sprawie przestawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej
20.11.2017 więcej
Zarządzenie 86/2017 z dnia 14 listopada 2017r.
w sprawie projekt uchwały budżetowej Gminy Chorkówka na 2018
r.
20.11.2017 więcej
Zarządzenie 85/2017 z dnia 10 listopada 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
20.11.2017 więcej
Zarządzenie 84/2017 z dnia 7 listopada 2017r.
w sprawie wykazu ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w trybie przetargowym - Draganowa, Kopytowa
20.11.2017 więcej
Zarządzenie 83/2017 z dnia 31 października 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
20.11.2017 więcej
Zarządzenie 82/2017 z dnia 30 października 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym
30.10.2017 więcej