Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Chorkówka w sezonie...
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Chorkówka w
sezonie zimowym 2017/2018.
17.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe dot. "Konserwacji i pielęgnacji pomników przyrody..
Zapytanie ofertowe dot. "Konserwacji i pielęgnacji pomników
przyrody z terenu Gminy Chorkówka"
26.09.2017 więcej
Odnowienie placu zabaw, uzupełnienie o nowe elementy oraz remont...
Wójt Gminy Chorkówka zaprasza do złożenia oferty na zadanie
pn. "Odnowienie placu zabaw, uzupełnienie o nowe elementy oraz
remont chodnika ze szkoły do placu zabaw w miejscowości
Kobylany.
20.09.2017 więcej
Wójt Gminy Chorkówka zaprasza do złożenia oferty na "Odnowienie placu.
Wójt Gminy Chorkówka zaprasza do złożenia oferty na
"Odnowienie placu zabaw, uzupełnienie o nowe elementy oraz
remont chodnika ze szkoły do placu zabaw w miejscowości
Kobylany."
11.09.2017 więcej
Wójt Gminy Chorkówka zaprasza do złożenia oferty na remont dróg w...
Wójt Gminy Chorkówka zaprasza do złożenia oferty na remont
dróg w miejscowościach Draganowa, Żeglce
11.09.2017 więcej
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości...
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza II przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Draganowa
Dz. nr 1071
16.08.2017 więcej
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż...
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż
drewna złożonego na działkach nr ewid. 899/2 i 867/7
położonych w Chorkówce
04.08.2017 więcej
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż drewna:...
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż
drewna: złożonego na działce nr ewid. 892 położonej w
Faliszówce (działka szkolna)
31.07.2017 więcej
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż drewna...
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż
drewna złożonego na działkach nr ewid. 899/2 i 867/7
położonych w Chorkówce
31.07.2017 więcej
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony...
Wójt Gminy Chorkówka ogłasza i publiczny przetarg ustny
ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej własność GMINY CHORKÓWKA położonej w
miejscowości Bóbrka
18.07.2017 więcej
12