Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni w miejscowości Kobylany 2017-10-16 09:00 przetarg nieograniczony 2017-10-17 Zobacz
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków d... 2017-10-20 09:00 przetarg nieograniczony 2017-10-16 Zobacz
3 Wykonanie klimatyzacji oraz sufitu podwieszanego na sali widowiskowej w budyn... 2017-09-11 09:00 przetarg nieograniczony 2017-09-25 Zobacz
4 „Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Rozwój kom... 2017-08-18 10:00 przetarg nieograniczony 2017-08-22 Zobacz
5 Remont dróg gminnych w Gminie Chorkówka 2017-06-26 09:00 przetarg nieograniczony 2017-07-03 Zobacz
6 Termomodernizacja budynku mienia komunalnego w Chorkówce 2017-06-06 09:00 przetarg nieograniczony 2017-06-19 Zobacz
7 Budowa kompleksu boisk sportowych w Chorkówce 2017-05-31 09:00 przetarg nieograniczony 2017-06-19 Zobacz
8 Remont dróg gminnych w Gminie Chorkówka 2017-06-06 09:00 przetarg nieograniczony 2017-06-07 Zobacz
9 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Faliszówka, Kopytowa i Poraj,... 2017-03-20 09:00 przetarg nieograniczony 2017-03-31 Zobacz
10 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej 2017-02-23 09:00 przetarg nieograniczony 2017-03-16 Zobacz